neděle 3. března 2013

Krojované panenky

U nás ve městě probíhá až do dubna výstava Krojované panenky. Expozice sice není rozsáhlá, zato je zajímavě utvořena. Panenky pocházejí ze soukromé sbírky. Autorka na nich představuje kroje z různých oblastí. Kroj na panence je věrnou kopií kroje na fotografii, kterou najdete hned vedle vystavené panenky. 
Tady je malé nahlédnutí:

A my jsme doma oblékli jednu starobylou panenku taky. Nemá sice kroj, ale není už nahá a může se předvést a nebýt pořád zavřená ve skříňce.